АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

1. ТЕМА НА ОБУЧЕНИЕТО: Изграждане на позитивна училищна среда. Повишаване на мотивацията за учене. Методи за създаване на положителна перспектива.

!!!ПРЕДСТОИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР!!!

2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:

3. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ:

4. НАЧАЛЕН И КРАЕН ЧАС:

5. НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБУЧИТЕЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ:

6. БРОЙ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ, ЗАЯВИЛИ ЖЕЛАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ:

 


           

 РЪКОВОДСТВО

УЧИТЕЛИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

ОБУЧЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ

БЮДЖЕТ

ДЛЗЛД

УЧИЛИЩЕТО ДНЕС

ИСТОРИЯ

ПАТРОН