ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

към ІІІ ОУ "Д-р Петър Берон" - Монтана

 

  1. Цветана Коцева
  2. Людмил Борисов
  3. Силвия Александрова
  4. Силвия Спасова
  5. Мариус Конов

Резервни членове:

  • Красимир Иванов
  • Десислава Димитрова
  • Росица Благоева

 

П О К А Н А

до членовете на обществения съвет за съгласуване на План-прием за учебната 2023/2024 г. и избор на учебници.

ТУК

Публикувано на 01.03.2023 г.

 

Протокол от проведено събрание на Обществения съвет

ТУК

 

П О К А Н А

до родителите на учениците от всички паралелки на събрание за избор на представители в обществения съвет към училището.

ТУК

 

ПОКАНА

на родителска среща по паралелки

ТУК

 

Правилник за дейността на обществения съвет

ТУК

 

  • Заседания
  • Решения

РЪКОВОДСТВО

УЧИТЕЛИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

ОБУЧЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ

БЮДЖЕТ

ДЛЗЛД

СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

УЧИЛИЩЕТО ДНЕС

ИСТОРИЯ

ПАТРОН