ПРЕПОДАВАТЕЛ

ПОЗИЦИЯ

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ

КОНТАКТИ

Ели Драгиева

Старши начален учител

II А клас

 

Росица Вълчарова

Старши начален учител

II Б клас

Ирина Людмилова

Старши начален учител

II В клас

Нина Иванова

Старши начален учител

ІII А  клас

Миглена Цветкова

Старши начален учител

ІII Б клас

 

 Ягодинка Арсова

Старши начален учител

III В клас

 

Даниела Иванова

Главен учител начален етап

ІV А клас

 

Мариана Димитрова

 Старши начален учител

IV Б клас

Елена Йорданова

Начален учител ГЦОУД

-

 

Лилия Йорданова

Старши начален учителГЦОУД

-

Сашка Нацова

Старши начален учител

I Б клас

Силвия Иванова

Старши начален учител

I А клас

Иванина Сибинова

Старши начален учител ГЦОУД

-

 

Валентина Йотова

Старши начален учител

 

IV В клас

Петя Атанасова

Учител

ГЦОУД  в начален етап

   

Ирена Лазарова

Старши учител

ГЦОУД  в начален етап

   

Радостина Александрова

Старши учител

ГЦОУД  в начален етап

   

Надя Иванова

Старши учител

ГЦОУД  в начален етап

   

Светлана Белчева

Старши учител

Английски език  в начален етап

   

Елена Петкова

Старши учителпо

КМИТ
   

Юлия Първанова

Учител по
Български език и литература

V А клас

Галина Иванова

Главен учител прогимназиален етап и старши учител по
История и цивилизации

VII Б клас

Мартен Калеев

Ръководител направление ИКТ

-

Светла Цолова

Старши учител по
Математика

-

Йорданка Савова

Учител по
математика и ИТ

 VII В клас

Николай Николов

Старши учител по Физика и астрономия и ТП

-

 

Розалия Николова

Учител по
Математика

 VI В клас

Лилия Попова

Старши учител по
Музика

VI Б клас

Ива Вачкова

Старши учител по
Биология и здравно образование

V В клас

 

Красимир Рангелов

Старши учител по
ФВС

VII А клас

 

Анета Миланова

Старши учител по Английски език

 

Ваня Боева

Старши учител по География и и-ка

VI А клас

 

Екатерина Въжарова

Старши учител по Български език и литература

VII Г клас
 

Добринка Добрева

Учител по Български език и литература

-

Пламен Аспарухов

Старши учител по
Физическо възпитание и спорт

  -

Милена Ангелова

Старши учител по
Английски език

V Б клас

Виктория Михайлова

Старши учител по
Изобразително изкуство

-

Ивелина Иванова

Начален учител ГЦОУД

 

 -

Варентина Теофилова

Ресурсен учител

   

Невелина Рангелова

Психолог, логопед

-

Мария

Андреева

Психолог

-  

Снежинка

Цачева

Логопед

-

 

 

Страницата е обновена на 15.09.2022г. 

 

РЪКОВОДСТВО

УЧИТЕЛИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

ОБУЧЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ

БЮДЖЕТ

ДЛЗЛД

УЧИЛИЩЕТО ДНЕС

ИСТОРИЯ

ПАТРОН