ПРЕПОДАВАТЕЛ

ПОЗИЦИЯ

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ

КОНТАКТИ

Ели Драгиева

Старши начален учител

І А клас

 

Росица Вълчарова

Старши начален учител

І Б клас

Ирина Людмилова

Старши начален учител

І В клас

Нина Иванова

Старши начален учител

ІІ А  клас

Ренета Славейкова

Старши начален учител

ІІ Б клас

Миглена Цветкова

Старши начален учител

ІІ В клас

 

 Ягодинка Арсова

Старши начален учител

ІІ Г клас

 

Даниела Иванова

Главен учител начален етап

ІІІ А клас

 

Мариана Замфирова

 Старши начален учител

ІІІ Б клас

Иванина Сибинова

 Начален учител

ІІІ В клас

 

Марияна Петрова

Старши начален учител

ІІІ Г клас

mvp70@abv.bg

Лилия Йорданова

Старши начален учител

ІV А клас

Сашка Нацова

Старши начален учител

ІV Б клас

Силвия Иванова

Старши начален учител

ІV В клас

silva_nova@abv.bg

Валентина Йотова

Старши начален учител

ІV Г клас

Лилия Веселинова

Старши начален учител по
английски език

-

liveselinova@abv.bg

Ваня

Маджарова

Старши учител

ГЦОУД  в начален етап

   

Мариета Трайкова

Учител

ГЦОУД  в начален етап

   

ИренаЛазарова

Учител

ГЦОУД  в начален етап

   

Радостина Александрова

Учител

ГЦОУД  в начален етап

   

Надя Иванова

Старши учител

ГЦОУД  в начален етап

   

Светлана Белчева

Старши учител

ГЦОУД  в начален етап

   

Елена Петкова

Старши учител

ГЦОУД  в начален етап

   

Ваня Найденова

Старши учител по
Български език и литература

V А клас

Галина Иванова

Старши учител по
История и цивилизация

V Б клас

Мартен Калеев

Ръководител КК

-

Светла Цолова

Старши учител по
Физика и астрономия
и
Математика

 VІ А клас

Соферинка Христова

старши учител по
Математика

 

Лилия Попова

Старши учител по
Музика

 

Ива Вачкова

Старши учител по
Биология и здравно образование
Химия и опазване на ОС

VІІ В клас

talisman78@abv.bg

Людмила Крумова

Главен учител Старши учител по
Математика
Инф. технологии

VІІ А клас

lusi_krumova@mail.bg

Анета Миланова

Старши учител по Английски език

 

ani_brankova@abv.bg 

Ваня Боева

Старши учител по География и и-ка

VІ Б клас

 

Екатерина Въжарова

Учител по Български език и литература

V В клас
 

Христина Кръстева

Старши учител по Български език и литература

 

Пламен Аспарухов

Старши учител по
Физическо възпитание и спорт

  -

Тодор Петров

Старши учител по
Английски език

-

Виктория Михайлова

Учител по
Изобразително изкуство
Дом. техника и технологии

VІІ Б клас

Валентина Григорова

Старши учител на ПИГ V - VІІІ клас

 -

 

Психолог

   

Невелина Рангелова

логопед

-