ПРЕПОДАВАТЕЛ

ПОЗИЦИЯ

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ

КОНТАКТИ

Ели Драгиева

Старши начален учител

III А клас

 

Росица Вълчарова

Старши начален учител

III Б клас

Ирина Людмилова

Старши начален учител

III В клас

Нина Иванова

Старши начален учител

ІV А  клас

Миглена Цветкова

Старши начален учител

ІV Б клас

 

Даниела Иванова

Главен начален учител

IV В клас

 

Галина Иванова

Главен учител прогимназиален етап и старши учител по
История и цивилизации

V А клас

 

Йорданка Савова

Учител по математика

V Б клас

Ралица Тоскина

Учител по
Български език и литература

V В клас

 

Елена Йорданова

Начален учителГЦОУД

-

Сашка Нацова

Старши начален учител

II Б клас

Силвия Иванова

Старши начален учител

II А клас

Иванина Сибинова

Старши начален учител ГЦОУД

-

 

Валентина Йотова

Старши начален учител

 

I Б клас

Петя Атанасова

Учител

ГЦОУД  в начален етап

   

Марияна Димитрова

Старши начален учител

I А клас  

Радостина Александрова

Старши учител

ГЦОУД  в начален етап

   

Надя Иванова

Старши учител

ГЦОУД  в начален етап

   

Светлана Белчева

Старши учител

Английски език  в начален етап

   

Елена Петкова

Старши учителпо

КМИТ
   

Юлия Първанова

Учител по
Български език и литература

VI А клас

Ирена Лазарова

Старши учител

КМИТ

 

 

Светла Цолова

Старши учител по
Математика

-

Николай Николов

Старши учител по Физика и астрономия и ТП

-

 

Розалия Николова

Учител по
Математика

 VII В клас

Лилия Попова

Старши учител по
Музика

VII Б клас

Ива Вачкова

Старши учител по
Биология и здравно образование

VI В клас

 

Анета Миланова

Старши учител по Английски език

 

Ваня Боева

Старши учител по География и и-ка

VII А клас

 

Екатерина Въжарова

Старши учител по Български език и литература

 

Пламен Аспарухов

Старши учител по
Физическо възпитание и спорт

  -

Милена Ангелова

Старши учител по
Английски език

VI Б клас

Виктория Михайлова

Старши учител по
Изобразително изкуство

-

Ивелина Иванова

Начален учител ГЦОУД

 

 -

Варентина Теофилова

Ресурсен учител

   

Невелина Рангелова

Психолог, логопед

-

Мария

Андреева

Психолог

-  

Снежинка

Цачева

Логопед

-

Емилия Арсенова

Старши учителГЦОУД  в начален етап

   

Нелина Цолова

Учител ГЦОУД  в начален етап    

 

 

 

 

Страницата е обновена на 15.09.2023 г. 

 

РЪКОВОДСТВО

УЧИТЕЛИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

ОБУЧЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ

БЮДЖЕТ

ДЛЗЛД

СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

УЧИЛИЩЕТО ДНЕС

ИСТОРИЯ

ПАТРОН