ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН
НА ТРЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “Д-Р ПЕТЪР БЕРОН”– МОНТАНА

 

Заповед № РД09-2047/28.08.2023 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2023/2024 година (публ. 01.09.2023 г.) 

Заповед № РД09-2049/28.08.2023 г. за определяне на графици за провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2023/2024 година (пуб. 01.09.2023 г.)

Заповед № РД09-2050/ 28.08.2023 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания през учебната 2023-2024 година (публ. 01.09.2023 г.)

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА


                           І клас

 

  І смяна

1

 8:20 - 8:55

междучасие

 8:55 - 9:05

2

 9:05 - 9:40

междучасие

 9:40 - 9:50

3

 9:50 - 10:25

голямо

междучасие

 10:25 - 10:45

4

 10:45 - 11:20

междучасие

 11:20 - 11:35

5

 11:35 - 12:05

междучасие

 12:05 - 12:15

6

 12:15 - 12:50

 

ІІ клас

 

І смяна

 

1

8:20 - 8:55

 

междучасие

8:55 - 9:05

 

2

 9:05 - 9:40

 

междучасие

 9:40 - 9:50

 

3

 9:50 - 10:25

 

голямо

междучасие

 10:25 - 10:45

 

 4

 10:45 - 11:20

 

междучасие

 11:20 - 11:35

 

5

 11:35 - 12:05

 

междучасие

 12:05 - 12:15

 

6

 12:15 - 12:50

 

ІІІ - IV клас

І смяна

ІІ смяна

1

7:30 - 8:10

13:30 - 14:10

междучасие

8:10 - 8:20

14:10 - 14:20

2

8:20 - 9:00

14:20 - 15:00

междучасие

9:00 - 9:10

15:00 - 15:10

3

9:10 - 9:50

15:10 - 15:50

голямомеждучасие

9:50 - 10:10

15:50 - 16:10

4

 10:10-10:50

16:10 - 16:50

междучасие

10:50 -11:00

16:50 - 17:00

5

11:00 -11:40

17:00 - 17:40

междучасие

11:40 -11:50

17:40 - 17:50

6

 11:50-12:30

17:50 - 18:30

 междучасие

12:30 -12:40

18:30 - 18:40

7

12:40 -13:20

18:40 - 19:20

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

 

КОНСУЛТАЦИИ

 

ГРАФИК КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ

 

НВО IV И VII КЛАС

 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ

 

УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

 

V - VII клас

І смяна

ІІ смяна

1

7:30 - 8:10

13:30 - 14:10

междучасие

8:10 - 8:20

14:10 - 14:20

2

8:20 - 9:00

14:20 - 15:00

междучасие

9:00 - 9:10

15:00 - 15:10

3

9:10 - 9:50

15:10 - 15:50

голямо междучасие

9:50 - 10:10

15:50 - 16:10

4

 10:10-10:50

16:10 - 16:50

междучасие

10:50 -11:00

16:50 - 17:00

5

11:00 -11:40

17:00 - 17:40

междучасие

11:40 -11:50

17:40 - 17:50

6

 11:50-12:30

17:50 - 18:30

 междучасие

12:30 -12:40

18:30 - 18:40

7

12:40 -13:20

18:40 - 19:20

ГЦОУД І клас

 

ІІ смяна

1

 

12:35 - 13:10

междучасие

 

13:10 - 13:30

2

 

13:30 - 14:05

междучасие

 

14:05 - 14:15

3

 

14:15 - 14:50

междучасие

 

14:50 - 15:00

4

 

15:00 -15:35

междучасие

 

15:35 - 15:45

5

 

15:45 - 16:20

междучасие

 

16:20 - 16:30

6

 

16:30 - 17:05

ГЦОУД ІІ клас

 

ІІ смяна

1

 

12:35 - 13:10

междучасие

 

13:10 - 13:30

2

 

13:30 - 14:05

междучасие

 

14:05 - 14:15

3

 

14:15 - 14:50

междучасие

 

14:50 - 15:00

4

 

15:00 -15:35

междучасие

 
15:35 - 15:45

5

 
15:45 - 16:20

междучасие

 
16:20 - 16:30

6

 
16:30 - 17:05

 


ГЦОУД ІІІ - ІV клас

І смяна

ІІ смяна

1

08:00 -08:40

12:30- 13:10

междучасие

08:40 - 8:50

13:10 - 13:30

2

08:50 - 09:30

13:30 - 14:10

междучасие

09:30 - 09:50

14:10 - 14:20

3

09:50 - 10:30

14:20 - 15:00

междучасие

10:30 - 10:40

15:00 - 15:10

4

 10:40 - 11:20

15:10 - 15:50

междучасие

11:20 - 11:30

15:50 - 16:00

5

11:30 - 12:10

16:00 - 16:40

междучасие

12:10 - 12:20

16:40 - 16:50

6

 12:20 - 13:00

16:50 - 17:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обновена на 18.09.2023 г.