СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

ТУК

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

ТУК

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИЯ ЧАС ПО СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

I СРОК

ТУК

 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

 

КОНСУЛТАЦИИ

 

ГРАФИК КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ

 

НВО IV И VII КЛАС

 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ

 

УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

 

   

Страницата е обновена на 31.01.2024 г.