СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.

ТУК

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИЯ ЧАС ПО СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

ТУК

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.

ТУК

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИЯ ЧАС ПО БДП ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

1 А, Б, В класове ТУК

2 А, Б, В класове ТУК

3 А, Б, В класове ТУК

4 А, Б, В класове ТУК

5 А , Б, В, Г класове ТУК

6 А, Б, В, Г класове ТУК

7 А, Б, В, Г класове ТУК

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИЯ ЧАС ПО СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА І УЧЕБЕН СРОК

ТУК

Страницата е обновена на 03.02.2021 г.