Трето основно училище «Д-р Петър Берон» - Монтана е учебно заведение с традиции, което дава старт в живота не само на възпитаниците си, но и на учителите в професионалното им поприще. Качеството на образованието е приоритет в работата на амбициозния колектив. От създаването до днес училището ни обучава и възпитава поколение след поколение, инвестирайки в тях знания и духовна енергия, които сега на свой ред нашите възпитаници раздават.

РЪКОВОДСТВО

УЧИТЕЛИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

ОБУЧЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ

БЮДЖЕТ

ДЛЗЛД

СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

УЧИЛИЩЕТО ДНЕС

ИСТОРИЯ

ПАТРОН