ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС НА КЛАСА И КОНСУЛТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ ОТ КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕЗ ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА