ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НАРОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ПО ПАРАЛЕЛКИ ПРЕЗ ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ТУК

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НАРОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ПО ПАРАЛЕЛКИ ПРЕЗ ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ТУК

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС НА КЛАСА И КОНСУЛТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ ОТ КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ ЗА ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

ТУК

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС НА КЛАСА И КОНСУЛТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ ОТ КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ ЗА ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г. и

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС НА РЪКОВОДИТЕЛИ НА ГРУПИТЕ ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН (ГЦОУД) ПРЕЗ ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ТУК

Страницата е обновена на 10.02.2020 г.