ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС НА КЛАСА И КОНСУЛТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ ОТ КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕЗ ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ТУК