Г Р А Ф И К
за провеждане на контролни работи през ІI учебен срок на учебната 2023/2024 година

ТУК

 

Г Р А Ф И К
за провеждане на класните работи през ІI учебен срок на учебната 2023/2024 г.

ТУК

 

 

Г Р А Ф И К
за провеждане на контролни работи през І учебен срок на учебната 2023/2024 година

ТУК

 

Г Р А Ф И К
за провеждане на класните работи през І учебен срок на учебната 2023/2024 г.

ТУК

 

Публикувано на 07.02.2024 г.

 

 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

 

КОНСУЛТАЦИИ

 

ГРАФИК КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ

 

НВО IV И VII КЛАС

 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ

 

УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА