Г Р А Ф И К
за провеждане на контролни работи през IІ учебен срок на учебната 2020/2021 г.

ТУК

Г Р А Ф И К
за провеждане на класните работи през ІI учебен срок на учебната 2020/2021 г.

ТУК

Г Р А Ф И К
за провеждане на контролни работи през І учебен срок на учебната 2020/2021 година

ТУК

Г Р А Ф И К
за провеждане на класните работи през І учебен срок на учебната 2020/2021 г.

ТУК

 

Обновено на 04.02.2021 г.