ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИ РАБОТИ ПРЕЗ І СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ РАБОТИ ПРЕЗ І СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА