Ние, колективът на ІІІ ОУ „Д-р Петър Берон” – Монтана работим с амбицията учениците ни да получат отлична подготовка, да станат знаещи, можещи и мислещи творчески личности. Подхождайки с необходимото търпение и уважение към личността на всеки ученик, ние се грижим за неговото пълноценно физическо и духовно израстване.