................................................................................

ПРОТОКОЛ

от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти ТУК

Публикувано на 19.03.2020 г.

................................................................................

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

чрез изпращане на покани

с предмет:

"ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕДНО ПОЛЗВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО VІІ КЛАС В ТРЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - МОНТАНА"

Заповед ТУК (публикувано на16.03.2020 г.)

Заповед /изм./ ТУК (публикувано на 17.03.2020 г.)

Решение ТУК (публикувано на16.03.2020 г.)

Покана за обособена позиция № 1 ТУК (публикувано на16.03.2020 г.)

Покана за обособена позиция № 2 ТУК (публикувано на16.03.2020 г.)

Покана за обособена позиция № 3 ТУК (публикувано на16.03.2020 г.)

Покана за обособена позиция № 4 ТУК (публикувано на16.03.2020 г.)

Покана за обособена позиция № 5 ТУК (публикувано на16.03.2020 г.)

Покана за обособена позиция № 6 ТУК (публикувано на16.03.2020 г.)

Покана за обособена позиция № 7 ТУК (публикувано на16.03.2020 г.)

Покана за обособена позиция № 8 ТУК (публикувано на16.03.2020 г.)

Покана за обособена позиция № 9 ТУК (публикувано на16.03.2020 г.)

Образци на документи ТУК (публикувано на16.03.2020 г.)

==========================================

Протокол ТУК (Публикувано на 02.10.2019 г.)

Договор за закуски ТУК (Публикувано на 02.10.2019 г.)

Договор за обяд ТУК (Публикувано на 02.10.2019 г.)

.................................................................................

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
чрез събиране на оферти с обява с предмет:
"Приготвяне и доставка на готови закуски и/или плодове и приготвяне и доставка на готов топъл обяд за учениците от ІІІ-то ОУ Д-р Петър Берон - Монтана за учебната 2019/2020 година"

Информация за удължаване на срока

ТУК (публикувано на 25.09.2019 г.)

Заповед за откриване ТУК (публикувано на 13.09.2019 г.)

Информация ТУК (публикувано на 13.09.2019 г.)

Обява ТУК (публикувано на 13.09.2019 г.)

Техническа спецификация ТУК (публикувано на 13.09.2019 г.))

Документация ТУК (публикувано на 13.09.2019 г.)