==========================================

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

ТУК

Публикувано на 01.10.2018 г.

==========================================

Протокол ТУК

Публикувано на 27.09.2018 г.

==========================================

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
чрез събиране на оферти с обява с предмет:
"Приготвяне и доставка на готови закуски и/или плодове и приготвяне и доставка на готов топъл обяд за учениците от ІІІ-то ОУ Д-р Петър Берон - Монтана за учебната 2018/2019 година"

Заповед за откриване ТУК (публикувано на 13.09.2018 г.)

Информация ТУК (публикувано на 13.09.2018 г.)

Обява ТУК (публикувано на 13.09.2018 г.)

Техническа спецификация ТУК (публикувано на 13.09.2018 г.))

Документация ТУК (публикувано на 13.09.2018 г.)

==============================================