==========================================

Протокол ТУК

Публикувано на 27.09.2017 г.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


чрез събиране на оферти с обява с предмет:
"Доставка на готови закуски и/или плодове и готов топъл обяд

за учениците от ІІІ ОУ "Д-р Петър Берон",

гр. Монтана за учебната 2017/2018 година"

Заповед за откриване ТУК (публикувано на 18.09.2017 г.)

Информация ТУК (публикувано на 18.09.2017 г.)

Обява ТУК (публикувано на 18.09.2017 г.)

Техническа спецификация ТУК (публикувано на 18.09.2017 г.)

Документация ТУК (публикувано на 18.09.2017 г.)

===========================================