ОБЯВА

 

Документи за публичен търг за лавка:

 

Заповед за провеждане на публичен търг ТУК

Заявление за участие ТУК

Декларация ТУК

Проект на договор за наем ТУК

Тръжна документация ТУК

 

Публикувано на 20.06.2023 г.