................................................................................

ПРОТОКОЛ

от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти ТУК

Публикувано на 19.03.2020 г.

................................................................................

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

чрез изпращане на покани

с предмет:

"ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕДНО ПОЛЗВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО VІІ КЛАС В ТРЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - МОНТАНА"

Заповед ТУК (публикувано на16.03.2020 г.)

Заповед /изм./ ТУК (публикувано на 17.03.2020 г.)

Решение ТУК (публикувано на16.03.2020 г.)

Покана за обособена позиция № 1 ТУК (публикувано на16.03.2020 г.)

Покана за обособена позиция № 2 ТУК (публикувано на16.03.2020 г.)

Покана за обособена позиция № 3 ТУК (публикувано на16.03.2020 г.)

Покана за обособена позиция № 4 ТУК (публикувано на16.03.2020 г.)

Покана за обособена позиция № 5 ТУК (публикувано на16.03.2020 г.)

Покана за обособена позиция № 6 ТУК (публикувано на16.03.2020 г.)

Покана за обособена позиция № 7 ТУК (публикувано на16.03.2020 г.)

Покана за обособена позиция № 8 ТУК (публикувано на16.03.2020 г.)

Покана за обособена позиция № 9 ТУК (публикувано на16.03.2020 г.)

Образци на документи ТУК (публикувано на16.03.2020 г.)

==========================================

Протокол ТУК (Публикувано на 02.10.2019 г.)

Договор за закуски ТУК (Публикувано на 02.10.2019 г.)

Договор за обяд ТУК (Публикувано на 02.10.2019 г.)

.................................................................................

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
чрез събиране на оферти с обява с предмет:
"Приготвяне и доставка на готови закуски и/или плодове и приготвяне и доставка на готов топъл обяд за учениците от ІІІ-то ОУ Д-р Петър Берон - Монтана за учебната 2019/2020 година"

Информация за удължаване на срока

ТУК (публикувано на 25.09.2019 г.)

Заповед за откриване ТУК (публикувано на 13.09.2019 г.)

Информация ТУК (публикувано на 13.09.2019 г.)

Обява ТУК (публикувано на 13.09.2019 г.)

Техническа спецификация ТУК (публикувано на 13.09.2019 г.))

Документация ТУК (публикувано на 13.09.2019 г.)

==========================================

ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА

НА ІІІ ОУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - МОНТАНА

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ЗАЯВИТЕЛИ

ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА  „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ И СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ ЗА  2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 УЧЕБНИ ГОДИНИ

ТУК

==========================================

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА
ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА  „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ И СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ ЗА  2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 УЧЕБНИ ГОДИНИ

ТУК

Публикувано на 07.06.2019 г.

=========================================

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

ТУК

Публикувано на 01.10.2018 г.

==========================================

Протокол ТУК

Публикувано на 27.09.2018 г.

==========================================

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
чрез събиране на оферти с обява с предмет:
"Приготвяне и доставка на готови закуски и/или плодове и приготвяне и доставка на готов топъл обяд за учениците от ІІІ-то ОУ Д-р Петър Берон - Монтана за учебната 2018/2019 година"

Заповед за откриване ТУК (публикувано на 13.09.2018 г.)

Информация ТУК (публикувано на 13.09.2018 г.)

Обява ТУК (публикувано на 13.09.2018 г.)

Техническа спецификация ТУК (публикувано на 13.09.2018 г.))

Документация ТУК (публикувано на 13.09.2018 г.)

==============================================

 

 

 

 

 

 

==========================================

Протокол ТУК

Публикувано на 27.09.2017 г.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


чрез събиране на оферти с обява с предмет:
"Доставка на готови закуски и/или плодове и готов топъл обяд

за учениците от ІІІ ОУ "Д-р Петър Берон",

гр. Монтана за учебната 2017/2018 година"

Заповед за откриване ТУК (публикувано на 18.09.2017 г.)

Информация ТУК (публикувано на 18.09.2017 г.)

Обява ТУК (публикувано на 18.09.2017 г.)

Техническа спецификация ТУК (публикувано на 18.09.2017 г.)

Документация ТУК (публикувано на 18.09.2017 г.)

==========================================

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

чрез изпращане на покани

с предмет:

"ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕДНО ПОЛЗВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО VІІ КЛАС В ТРЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - МОНТАНА"

Заповед ТУК (публикувано на 27.04.2017 г.)

Решение ТУК (публикувано на 27.04.2017 г.)

Покана за обособена позиция № 1 ТУК (публикувано на 27.04.2017 г.)

Покана за обособена позиция № 2 ТУК (публикувано на 27.04.2017 г.)

Покана за обособена позиция № 3 ТУК (публикувано на 27.04.2017 г.)

Покана за обособена позиция № 4 ТУК (публикувано на 27.04.2017 г.)

Покана за обособена позиция № 5 ТУК (публикувано на 27.04.2017 г.)

Образци на документи ТУК (публикувано на 27.04.2017 г.)

ПРОТОКОЛ

от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти ТУК

публикувано на 18.05.2017 г.

=============================================

Договор за доставка на готова закуска и/или плод ТУК

Договор за доставка на готов топъл обяд ТУК

Публикувано на 30.09.2016 г.

========================================

Протокол от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти ТУК

Публикувано на 28.09.2016 г.

==========================================

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

чрез събиране на оферти с обява с предмет:

"Приготвяне и доставка на готови закуски и приготвяне и доставка на готов топъл обяд за учениците от ІІІ-то ОУ "Д-р Петър Берон",

гр. Монтнана, обл. Монтана за учебната 2016/2017"

 

Заповед за удължаване срока за получаване на оферти ТУК Публикувано на 20.09.2016 г.

Информация /Нова/ ТУК Публикувано на 20.09.2016 г.

Обява ТУК Публикувано на 10.09.2016 г.

Техническа спецификация ТУК Публикувано на 10.09.2016 г.

Документация ТУК Публикувано на 10.09.2016 г.

Заповед за откриване ОП ТУК Публикувано на 10.09.2016 г.

Информация ТУК Публикувано на 10.09.2016 г.

 
        

---------------------------------------------------------------

Договор за доставка на готов топъл обяд ТУК

Договор за доставка на готова закуска и/или плод ТУК

--------------------------------------------------------------

Протокол от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти. ТУК

------------------------------------------------------------

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

чрез публична покана с предмет

"Доставка на готови закуски и/или плодове

и топъл обяд за учениците

от І до VІ клас на

ІІІ ОУ "Д-р Петър Берон" - Монтана"

за 2015/2016 учебна година

 

Публична покана ТУК

Техническа спецификация ТУК

Документация ТУК

Заповед за откриване ОП ТУК


------------------------------------------------------

Договор за доставка на готов топъл обяд
ТУК
Договор за доставка на готова закуска и/или плод
ТУК

 

 

ПРОТОКОЛ

от дейността на комисията назначена със заповед РД-13-58/24.09.2014 г. за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти чрез публична покана за възлагане на обществени поръчки

ТУК

.............................................................

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

чрез публична покана с предмет:

"Доставка на готови закуски и/или плодове и топъл обяд за учениците от І - V клас на

ІІІ ОУ "Д-р Петър Берон" - Монтана"

за 2014/2015 учебна година

  

Публична покана ТУК

Документация ТУК

Заповед за откриване ТУК