.....................................................................................................................................

СЪОБЩЕНИЕ

Утвърденият, със Заповед № РД-13-693/27.03.2018 г. на директора на Трето ОУ „Д-р П. Берон“ – Монтана,

план-прием на ученици в първи клас за учебната 2018/2019 г. е изпълнен и няма свободни места.

.....................................................................................................................................

ПРОТОКОЛ № 5


На комисията по разглеждане и класиране на подадените заявления за прием

на ученици в първи клас за учебната 2018/2019 година, относно второ класиране

ТУК

...................................................................................................................................

ОБЯВА

за незаетите места за ученици в първи клас на учебната 2018/2019 г.

ТУК

.....................................................................................................................................

ОБЯВА

на 26 и 27 юни 2018 г. от 08:00 ч. до 14:00 ч. ще се извършват медицински прегледи и

логопедична диагностика на учениците за ПЪРВИ клас.

....................................................................................................................................

СПИСЪК

с входящите номера на класираните ученици за

прием в І клас на ІІІ ОУ "Д-р Петър Берон"- Монтана, за учебната 2018/2019 г.

ТУК

Публикувано на 22.06.2018 г.

.....................................................................................................................................

РАБОТНО ВРЕМЕ

за подаване

Заявление за участие в класиране за прием в първи клас на ІІІ ОУ "Д-р Петър Берон" - Монтана

31.05.2018 г. - 13.06.2018 г.

Понеделник - Петък

9:00 ч. -16:00 ч.

 

ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г. В ІІІ ОУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - МОНТАНА ТУК

1. Наредбата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на гр. Монтана; ТУК
2. Утвърден График на дейностите за прием в І клас за 2018/2019 г. ТУК
3. Карта – райони. ТУК

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА І КЛАС ТУК (разпечатва се двустранно)