СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители, Ръководството на III ОУ "Д-р Петър Берон" - Монтана обявява, че след първо класиране НЯМА свободни места за прием в първи клас за учебната 2019/2020 година.

Публикувано на 28.06.2019 г.

....................................................................................................................................................................................................................................

СПИСЪК

С КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА ПРИЕМ В I КЛАС НА ТРЕТО ОУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - МОНТАНА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

ТУК

Публикувано на 20.06.2019 г.

..................................................................................................................................................................................................................................

ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г. В ІІІ ОУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - МОНТАНА ТУК

1. Наредбата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на гр. Монтана; ТУК
2. Утвърден График на дейностите за прием в І клас за 2019/2020 г. ТУК
3. Карта – райони. ТУК

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА І КЛАС ТУК (разпечатва се двустранно)

Обновено на 02.05.2019 г.