.....................................................................................................................................

ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г. В ІІІ ОУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - МОНТАНА ТУК

1. Наредбата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на гр. Монтана; ТУК
2. Утвърден График на дейностите за прием в І клас за 2018/2019 г. ТУК
3. Карта – райони. ТУК

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА І КЛАС ТУК (разпечатва се двустранно)