Уважаеми родители,

Прилагайки Насоките за работата на системата на училищното образование през учебна 2021/2022 година и спазвайки Мерките за опазване здравето и живота на учениците и работещите в училището, веднъж седмично ще качваме информация в сайта ни за епидемичната ситуация в училището или извънредно при наличието на болен ученик или учител и при карантиниране на паралелка. За същите ще бъдете уведомявани и в е-дневника на училището от класните ръководители.

 

Декларация - снимки ТУК

Заявление за избор на ИУЧ и спортни дейности ТУК

Уведомление за отсъствие до класен ръководител ТУК

 

 

  

 

      Публикувано на 15.09.2023 г.