Скъпи родители,

Децата са вашата радост и богатство. Вие сте поверили вашето богатсво на нас. Затова ние ги пазим така както се пази безценно съкровище и ги учим на знания, които ще отворят пред тях прозорец към света.

 А това, от което се нуждаят детските лица са усмивките. В нашето училище ние се грижим лицата на учениците ни да са винаги засмени.

Критерии

за прием на ученици в ЦДОУД
на III ОУ „Д– р Петър Берон

  1. Деца, които са сираци и полусираци.
  2. Дете, отглеждано от самотен родител.
  3. Необходимост от специализирана педагогическа подкрепа.
  4. Деца на учители и служители в училището.
  5. Дете, отглеждано от двама работещи родители.
  6. Ученици с поведение, осигуряващо спокойна атмосфера за работа на другите ученици.
  7. Деца, живеещи в отдалечени от училището квартали.
  8. Ученици, които редовно  са посещавали занятията в ПИГ през предходната година.