ВИНАГИ

1. Винаги ще помня, че макар и "анонимно" интернет общуването носи и рискове, от които трябва да се предпазя.

2.Винаги ще помня, че зад всеки прякор стои истински човек, който не винаги е такъв, за какъвто се представя.

3.Винаги ще поискам помощ от родителите си или от полицията по повод каквито и да било мои страхове в интернет общуването без да се притеснявам.

4.Винаги ще се отнасям с другите така, както бих искал те да се държат с мене, като никога няма да се срамувам от поведението си.

5.Винаги ще осигурявам достъп на родителите си до личните ми файлове и кореспонденция - това е заради моята сигурност и тяхното спокойствие.

6.Винаги ще пазя в тайна адресите и данните на моите близки и приятели и няма да препращам писма до многобройни адресати.

7.Винаги ще пазя в тайна паролите си дори и от най-близките си приятели и ще ги сменям периодично, а достъп ще давам само на родителите си.

8.Винаги ще отказвам приемането на съобщения, файлове или снимки от непознати.

9.Винаги ще използвам домашния компютър съобразно правилата и условията определени от родителите ми.

10.Винаги ще помогна на приятел, които има затруднения свързани с интернет общуването, казвайки за това на родителите си или специализираните органи.

 

 

 

 

НИКОГА

1.Никога няма да предоставям каквато и да било информация за себе си или семейството ми - име, адрес, телефон, училище, месторабота на родителите ми.

2.Никога няма да осъществявам срещи с мои "интернет" познати, без да съм уведомил за това родителите си.

3.Никога няма да изпращам или предоставям свои снимки без изричното одобрение на родителите ми.

4.Никога няма да попълвам въпросници или формуляри посочвайки истинските си данни - ако се налага, винаги ще разчитам на помощ от родителите си.

5.Никога няма да ползвам сам кредитна карта за пазаруване - своя или чужда. Ако се налага, ще потърся помощ от родителите си.

6.Никога няма да се регистрирам в сайтове или форуми, които изискват заплащане без родителско одобрение.

7.Никога няма да отговарям на писма или покани, които ме карат да се чувствам неудобно или ме обиждат и плашат.

8.Никога няма да давам достъп на когото и да е до домашния ми компютър, както и няма да инсталирам програми без родителско разрешение.

9.Никога няма да се притеснявам да поискам помощ или съвет от родители или учители.

10.Никога няма да посещавам страници с указания, че са неподходящи за възрастта ми.

11.Никога няма да забравям, че горните правила служат единствено и само за моята безопасност и семейното спокойствие.