Дати за провеждане на НВО за учениците от VІІ клас през учебната 2017/2018 година:

Български език и литература 21.05.2018 г.

Математика 23.05.2018 г.

 

Заповед № РД 09-4131/29.08.2017 г. за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в IV клас, в VII клас и в X клас през учебната 2017/2018 година