Дати за провеждане на НВО за учениците от ІV клас през учебната 2017/2018 година:

Български език и литература 10.05.2018 г.

Математика 14.05.2018 г.

Човекът и обществото 16.05.2018 г.

Човекът и природата 17.05.2018 г.