Заповед за запознаване на ученик с оценена работа НВО- 7 клас.

ТУК

Публикувано на 02.07.2024 г.

Заповед за запознаване на ученик с оценена работа НВО 4 клас.

ТУК

Публикувано на 07.06.2024 г.

 

График

за провеждане на пробни изпити с формата на НВО в IV и VII клас

ТУК

 

Публикувано на 06.11.2023 г.

 

Заповед № РД09-2050/ 28.08.2023 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания през учебната 2023-2024 година (публ. 01.09.2023 г.)

Публикувано на 01.09.2023 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

 

КОНСУЛТАЦИИ

 

ГРАФИК КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ

 

НВО IV И VII КЛАС

 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ

 

УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА