ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧИНИЦИ,


Със заповед  № РД 01-856/19.10.2021 г. 
на министъра на здравеопазването
са регламентирани условията и  начинът за преустановяване на присъствените учебни занятия, както и преминаването на учениците към обучение в електронна среда.

В изпълнение на
Заповед № РД09-3596/20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката
учениците от I - VII  класове на III ОУ „Д-р Петър Берон“ – Монтана
преминават в обучение в електронна среда от разстояние

за периода 21.10.2021 г. – 03.11.2021 г.

Към 03.11.2021 г.,
по данни на РЗИ – Монтана,
броят на заразените,
на база 14-дневна заболеваемост на населението в община Монтана,
надвишава 750 на 100 000  население.


ПРИ ТЕЗИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТТА,


ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ПРОДЪЛЖАВА!


При промяна в обстоятелствата ще бъдете уведомени своевременно.
Бъдете здрави!
Ръководството на III ОУ – Монтана

Публикувано на 02.11.2021 г.

ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

„Да се знае, да се помни…”


Учениците от 2 А клас с кл. ръководител г-жа Нина Иванова изработиха проекти и направиха препис на стихотворение за Деня на народните будители. Нека си спомняме с гордост и благодарност великите подвизи и дела на нашите родолюбци - революционери, книжовници, просветители!

Денят на народните будители е посветен на делото на книжовниците, просветителите, борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал. С духа и силата си, българските будители запазили образованието и науката за бъдещето на България! Учениците от ГЦОУД 2а2в клас при Трето основно училище "Д-р Петър Берон" с ръководител г-жа Ивелина Иванова честитят този светъл празник с изработените от тях проекти!

Обучението в електронна среда от разстояние не попречи на момичетата и момчетата от VII А клас да изразят почитта си към заслужилите имена от българската история, литература и изкуство.
Седмокласниците представиха личности, на които се възхищават и се стремят да подражават, в презентация, която показаха в часа на класа.

Публикувано на 01.11.2021 г.

НАЦИОНАЛНИЯТ КОНКУРС "МОРЕТО НЕ Е ЗА ЕДНА ВАКАНЦИЯ" Е ОТ НАЦИОНАЛНИЯ КАЛЕНДАР ЗА ИЗВЪНУЧИЛИЩНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО


Тази година са участвали изключително голям брой творби на деца и ученици от цялата страна в конкурса за рисунка, компютърна рисунка и фотография  "Морето не е за една ваканция".
В раздел "Рисунка" са подадени над 450 творби, в  раздел "Фотография"- над 100, а в раздел "Компютърна рисунка"- над 60 от всички 19 области на страната.
Организатори на конкурса, който се провежда за 12-та година, са: МОН, НДД- гр. София, РУО- Бургас, Община Бургас, Център за подкрепа на личностното развитие - Бургас, Басейнова дирекция - «Черноморски район»-  Варна, Областен информационен център и Регионална инспекция по околната среда и водите- Бургас.

От III ОУ "Д-р Петър Берон" - Монтана в конкурса се включиха двама ученици - Виктория Ценова (6 г клас) и Тианна Росенова (6 б клас).
За наша голяма радост, Тианна  Росенова бе отличена и получи трета награда в А. Раздел „Рисунка“.
Поздравления за Тианна Росенова!

Публикувано на 25.10.2021 г.

След едноседмична подготовка, започнала в час по БЕЛ (развитие на речта), на14 октомври учениците от ІІ А клас представиха своите първи проекти на тема: Моето родно селище в миналото и днес. Задачата на малките изследователи бе да разкажат в снимки за историята и забележителностите на своето родно място и да напишат най-важните факти за него.

Дейностите по проекта дадоха възможност на децата да търсят и обработват информация от различни сфери, да издирят любопитни факти за забележителностите на своя роден край, да научат повече за миналото му.

Публикувано на 24.10.2021 г.

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Съгласно Заповед № РД09-3596/20.10.2021 г. Министъра на образованието и науката, Заповед № РД-01-324/20.10.2021 г. на Директора на РЗИ - Монтана и Заповед № РД-13-190/20.10.2021 г. на Директора на III ОУ „Д-р Петър Берон“ – Монтана

за периода 21.10.2021 г. – 03.11.2021 г. учениците от I - VII  клас преминават в ОРЕС.


Обучението ще се реализира в MS Teams по седмично разписание за І-я учебен срок на 2021/2022 учебна година и дневен режим, както следва:

   
Дневен режим на ОРЕС
I - IV клас

1 ч. 09.00 - 09.20

2 ч. 09.30 - 09.50

3 ч. 10.10 - 10.30

4 ч. 10.40 - 11.00

5 ч. 11.10 - 11.30

6 ч. 11.40 - 12.00

Дневен режим на ОРЕС V - VII клас

1 ч. 09.00 - 09.30

2 ч. 09.40 - 10.10

3 ч. 10.20 - 10.50

4 ч. 11.10 - 11.40

5 ч. 11.50 - 12.20

6 ч. 12.30 - 13.00

От Ръководството

Заповед № РД-01-324/20.10.2021 г. на Директора на РЗИ - Монтана ТУК

Публикувано на 20.10.2021 г.

ТЕХНОЛОГИИТЕ И ВЪОБРАЖЕНИЕТО ВЪРВЯТ РЪКА ЗА РЪКА

Спомените за летните водни забави и уханието на море се въплътяват в ученически проект  «Аквапарк»

    В учебника по «Технологии и предприемачество» за VІ-ти клас е поставена задача за изготвяне на колективен проект «Аквапарк».
    От тетрадката-приложения учениците изрязвят необходимите детайли за сглобяване  модела на «Аквапарка». Съоръжението включва следните елементи: кула, водна пързалка-спирала, мостче, чадър и шезлонг.
    Учениците развиват физически сръчности, като умение точно да изрежат хартиените детайли, да ги биговат и да ги залепят точно и прецизно, без да излизат извън контурите. Тренират и пространственото си въображение, както и чувството си за хармония, като се стремят елементите да са симетрични, ненаклонени и неизкривени.
    Освен чисто физическите умения и сръчности с ръцете, учениците демонстрират въображенито и архитектурните си идеи чрез разместване на съпътстващите водната пързалка елементи: мостчето, шезлонга и чадъра по най-оптималния начин от гледна точка на ландшафта на «Аквапарка».
    През студените и дъждовни есенни дни, освен усвояването на нови умения и знания, проектът донесе на децата и много позитивни емоции, чрез спомените и мечтите им за летните забави, морето, лятото и слънцето!

Публикувано на 20.10.2021 г.

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Съгласно Заповед № РД09-319/12.10.2021 г. Министъра на образованието и науката за преустановяване на присъствения образователен процес за учениците от VII А, Б, В, Г класове от III ОУ „Д-р Петър Берон“ - Монтана за периода 13.10.2021 г. – 15.10.2021 г. и Заповед № РД-13-179/12.10.2021 г. на Директора на III ОУ „Д-р Петър Берон“ – Монтана за периода 13.10.2021 г. – 15.10.2021 г. учениците от VII А, Б, В, Г  клас преминават в ОРЕС.
Обучението на седмокласниците ще се реализира в смяната на училището /I смяна/, считано от 13.10.2021 г., по седмично разписание за І-я учебен срок на 2021/2022 учебна година.

     
Дневен режим на ОРЕС

1 ч. 07.30 - 08.00

2 ч. 08.20 - 08.50

3 ч. 09.10 - 09.40

4 ч. 10.10 - 10.40

5 ч. 11.00 - 11.30

6 ч. 11.50 - 12.20

7 ч. 12.40 - 13.10

От Ръководството

Заповед № РД09-319/12.10.2021 г. Министъра на образованието и науката ТУК

Публикувано на 12.10.2021 г.

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Съгласно Заповед № РД-01-315/12.10.2021 г. на Директора на РЗИ  - Монтана за въвеждане на допълнителни временни противоепидемични мерки на територията на област Монтана, считано от 00:00 часа на 13.10.2021 г. до 26.10.2021 г. и Заповед № РД-13-178/12.10.2021 г. на Директора на III ОУ „Д-р Петър Берон“ – Монтана за периода 13.10.2021 г. – 26.10.2021 г. учениците от V и VI клас преминават в ОРЕС.
Обучението на всички ученици /в присъствена или в електронна среда/ се реализира в смяната на училището /I смяна/, считано от 13.10.2021 г., по седмично разписание за І-я учебен срок на 2021/2022 учебна година.

     
Дневен режим на ОРЕС

1 ч. 07.30 - 08.00

2 ч. 08.20 - 08.50

3 ч. 09.10 - 09.40

4 ч. 10.10 - 10.40

5 ч. 11.00 - 11.30

6 ч. 11.50 - 12.20

7 ч. 12.40 - 13.10

 

Поради висок процент на заболели ученици от VII клас в училището е поискано разрешение от Министъра на образованието и науката за преминаване в ОРЕС на учениците от  VII клас за периода 13.10.2021 г. – 15.10.2021 г. /вкл./ При получаване на разрешение класните ръководители ще ви уведомят своевременно.


От ръководството на ІІІ ОУ

Заповед № РД-01-315/12.10.2021 г. на Директора на РЗИ  - Монтана

ТУК

Публикувано на 12.10.2021 г.

Мария Николчова от III В клас получи бронзов диплом и грамота за присъдено трето място на XIV Международен фестифал „От Дунава до Балкана“ 2021, гр. Борово, област Русе, в категория „Индивидуални изпълнители“ – вокални изпълнители – деца. Ученичката за пореден път доказа своите възможности, с което се гордеем всички.

Публикувано на 27.09.2021 г.

Всяка година последната седмица от месец септември се организира Европейски ден на спорта. Тази година на 24.09.2021 г. се състоя седмото издание на кампанията под надслов „Активни пространства“.
            За пореден път Трето основно училище „Д-р Петър Берон“- Монтана показа как дворът на училището може да подтиква децата към повече физическа активност. Учениците показаха как училищната база може да мотивира за повече движение чрез различни подвижни, щафетни и игри за физическо укрепване.
            Със своя инициатива в кампанията се включиха учениците от шести „б“ клас чрез „Европейска миля“. В часа по ФВС те пробягаха разстоянието от 1609 метра, като по този начин промотираха нуждата от ежедневна физическа активност.

Публикувано на 26.09.2021 г.

Трето ОУ „Д-р Петър Берон“ гр. Монтана, се включи в кампанията за намаляване до нула на загиналите при пътнотранспортни произшествия в рамките на Европейския ден без загинали на пътя, който се провежда на територията на Европа на 21 септември.
Учениците от начален етап, облечени в светло-отразителни жилетки на едно от кръстовищата пред училището отправиха апел към всички участници в движението по пътищата чрез посланието на кампанията „Лесно е да спасиш живот! Просто спазвай правилата“!
Учениците от прогимназиален етап подготвиха изложба от рисунки посветена на инициативата както и листовки с призив за спазване на правилата за движение по пътищата, които бяха раздадени на учениците при влизане за учебни занимания.

Публикувано на 23.09.2021 г.

Публикувано на 17.09.2021 г.