СЪОБЩЕНИЕ

Утвърденият, със Заповед № РД-13-693/27.03.2018 г. на директора на Трето ОУ „Д-р П. Берон“ – Монтана, план-прием на ученици в първи клас за учебната 2018/2019 г. е изпълнен и няма свободни места.

ПРОТОКОЛ № 5


На комисията по разглеждане и класиране на подадените заявления за прием на ученици в първи клас за учебната 2018/2019 година, относно второ класиране

ТУК

ОБЯВА

за незаетите места за ученици в първи клас на учебната 2018/2019 г.

ТУК

ОБЯВА

на 26 и 27 юни 2018 г. от 08:00 ч. до 14:00 ч. ще се извършват медицински прегледи и логопедична диагностика на учениците за ПЪРВИ клас.

СЪОБЩЕНИЕ

СПИСЪК

с входящите номера на класираните ученици

за прием в І клас на ІІІ ОУ "Д-р Петър Берон"- Монтана, за учебната 2018/2019 г.

ТУК

Публикувано на 22.06.2018 г.

ДОБРЕ ДОШЛИ!

 

В интернет страницата на ІІІ ОУ "Д-р Петър Берон" - Монтана, Вие ще можете да добиете пълна представа за училището, да прецените предимствата му, да получите отговори на въпроси, свързани с обучението, да се запознаете с половин вековната му история, да научите за богатата палитра от извънкласни дейности, които дават възможност за разгръщане творческия потенциал на нашите ученици.Тук ще намерите още много полезни и интересни статии и материали, предназначени и за родители и за ученици.