ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИТЕ С УЧЕНИЦИТЕ ПРЕЗ ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ТУК

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО ФУЧ ПРЕЗ ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

ТУК