ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИТЕ С УЧЕНИЦИТЕ ПРЕЗ ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО СИП И ФУЧ ПРЕЗ ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 г.

ТУК