ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИТЕ С УЧЕНИЦИТЕ ПРЕЗ ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ТУК

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИТЕ С УЧЕНИЦИТЕ ПРЕЗ ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ТУК

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО ФУЧ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

ТУК

Обновено на 10.02.2020 г.