График за провеждане на консултации през II срок на учебната 2023/2024 г.

ТУК

 

График за провеждане на консултации през I срок на учебната 2023/2024 г.

ТУК

 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

 

КОНСУЛТАЦИИ

 

ГРАФИК КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ

 

НВО IV И VII КЛАС

 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ

 

УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

 

   

Публикувано на 07.02.2024 г.