Иновации в начален етап, ст. учител Марияна Петрова ТУК;

Разпознавам спомагателен глагол СЪМ - 3. клас /презентация/ , Български език и литература, ст. учител Марияна Петрова ТУК;

Иновации в начален етап "Книжка имам сладкодумна" - 2. клас, Български език и литература, ст. учител Радостина Александрова ТУК

Иновативни практики в обучението по БЕЛ в 5 клас на III ОУ „Д-р Петър Берон“- гр. Монтана, учител Добринка Добрева ТУК