Ваканции

 

Ваканции и неучебни дни за учебната 2019/2020 година

 

Заповед № РД09-2148/27.08.2019 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2019/2020 година