Ваканции

Заповед № РД09-1804/31.08.2021 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2021/2022 година (публ. 31.08.2021 г.)

За учебната 2021 – 2022 година:

1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. есенна

24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. коледна

01.02.2022 г. междусрочна

01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас

07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. пролетна за XII клас

2. Неучебни дни

18.05.2022 г. държавен зрелостен изпит по български език и литература

20.05.2022 г. втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

25.05.2022 г. неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности РД09-1804/ 31.08. Ниво на конфиденциалност 0 [TLP-WHITE]

14.06.2022 г. изпит по български език и литература от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас

16.06.2022 г. изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас

3. Начало на втория учебен срок 02.02.2022 г. I – ХIІ клас

4. Край на втория учебен срок

12.05.2022 г. ХІІ клас (13 учебни седмици)

31.05.2022 г. І – III клас (14 учебни седмици)

15.06.2022 г. IV – VІ клас (16 учебни седмици)

30.06.2022 г. V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

30.06.2022 г. VII – ХІ клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2022 г. за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)

Страницата е обновена на 17.09.2021 г.