КАК ДА ПРЕДПАЗИМ ДЕТЕТО СИ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

Наръчник за родители

 

Наръчникът е подготвен от екип в състав:

Боряна Томова – сектор “Превенция” в Главна дирекция „Национална полиция” – МВР
Иван Минков – сектор “Превенция” в Главна дирекция “Национална полиция” – МВР
Кристина Николова – сектор ”Детска престъпност” в Главна дирекция “Национална полиция” – МВР
Мария Ботева – отдел „Пътна полиция” в Главна дирекция “Национална полиция” – МВР
Ирина Янева – Институт по психология на МВР – МВР
Ирина Кръстева  –  Академия на МВР
доц. Нина Белова, д-р пс.н. – Научноизследователски институт по криминалистика и криминология при МВР
Константин Томанов  –  Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет на Република България
 Георги Апостолов – Фондация “Приложни изследвания и комуникации”
Редактор: Ангелина Дичева – списание”Обществено възпитание”

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Ние сме екип от експерти, които всеки ден се срещат с различни проблеми на децата. В забързаното всекидневие тези проблеми често остават незабелязани. Създадохме този наръчник, водени от желанието  да ви бъдем полезни.
Децата ви имат нужда непрекъснато да усещат обичта ви. Те изпитват желание от искрено и добронамерено вглеждане в техните проблеми, в техния свят, в техните чувства и вълнения. Не натрапчиво, а вглеждане с обич и съучастие в живота им всеки ден.
Общувайте с децата си! Намирайте винаги време за тях. Изслушвайте ги дори да сте капнали от умора! Окуражавайте ги да споделят дори да не сте съгласни с тях! Научете ги да ви се доверяват, докажете им, че сте най-добрите им приятели! Показвайте им, че ги обичате!
Всички ние имаме различни представи за това как трябва да отглеждаме и възпитаваме децата си. В едно трябва да сме единни – отношението ни към тях се отразява на състоянието на цялото общество.
Децата опознават света в процеса на развитието си, по време на формиране на личността си. Те наблюдават, питат, пробват, влагат неизчерпаема енергия и фантазия в процеса на опознаване на заобикалящата ги среда.
Затова им е необходима вашата подкрепа, безусловната ви любов, помощ, защита и сигурност.
Трябва да им помогнем да се научат да избягват опасностите и да не стават жертви на престъпления!