Мариана Тодорова Калеева
Директор ІІІ ОУ "Д-р Петър Берон" - Монтана
тел./факс 096 303 305

GSM 0878 719 903

Мая Вълчева
Заместник- директор по учебната дейност

в ІІІ ОУ "Д-р Петър Берон" - Монтана
тел./факс 096 303 305

0876 760 593