ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ

УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

 

 

 

ПРОТОКОЛ

на класираните учениците и техните резултати от национално състезание по компютърно моделиране областен кръг III клас ТУК

 

ПРОТОКОЛ

на явилите се учениците и техните резултати от национално състезание по компютърно моделиране областен кръг III клас ТУК

 

ПРОТОКОЛ

на класираните учениците и техните резултати от национално състезание по компютърно моделиране областен кръг IV клас ТУК

ПРОТОКОЛ

на явилите се ученици и техните резултати от национално състезание по компютърно моделиране областен кръг IV клас ТУК

Публикувано на 23.02.2024 г.

Заповед № РД09-3142/ 13.10.2023 г. за изменение на Заповед с № РД09-2049/ 28.08.2023 г. за утвърждаване на  графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2023 – 2024 година (публ. 13.10.2023 г.)

Публикувано на 13.10.2023 г.

 

Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици с  увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на ЦНС през учебната 2023-2024 година, утвърдени със Заповед № РД-09-640/14.09.2023 г. на министъра на младежта и спорта (публ. 18.09.2023 г.) 

Публикувано на 18.09-2023 г.

 

Заповед № РД09-2049/28.08.2023 г. за определяне на графици за провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2023/2024 година (публ. 01.09.2023 г.)

Публикувано на 01.09.2023 г.