ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

 

Уважаеми ученици и родители,

националната олимпиада "Знам и мога" за ученици IV клас ще се проведе на 21.01.2023 г. от 09:00 ч.

 

Публикувано на 16.01.2023 г.

Уважаеми ученици и родители,

общинския кръг на националното състезание по музика "Ключът на музиката" за възрастовите групи IV, V, VI и VII клас ще се проведе на 20.01.2023 г. от 10:00 ч.

 

Публикувано на 16.01.2023 г.

Уважаеми ученици и родители,

общинския кръг на олимпиада по химия и опазване на околната среда за VII клас ще се проведе на 19.01.2023 г. от 13:30 ч.

 

Публикувано на 12.01.2023 г.

Уважаеми ученици и родители,

общинския кръг на олимпиада по география и икономика за възрастовите групи V, VI и VII клас ще се проведе на 11.01.2023 г. от 13:30 ч.

 

Публикувано на 06.01.2023 г.

Уважаеми ученици и родители,

общинския кръг на олимпиада по история и цивилизации за възрастовите групи V, VI и VII клас ще се проведе на 09.01.2023 г. от 13:00 ч.

 

Публикувано на 05.01.2023 г.

Уважаеми ученици и родители,

общинския кръг на олимпиадата по български език и литература за възрастовите групи V, VI и VII клас ще се проведе на 06.01.2023 г. от 13:00 ч.

 

Публикувано на 03.01.2023 г.

Уважаеми ученици и родители,

общинския кръг на националната олимпиада по МАТЕМАТИКА за възрастовите групи IV, V, VI и VII клас ще се проведе на 10.12.2022 г. от 9:00 ч.

Учениците да са в училище в 8:45 ч. и да носят чертожни инструменти!

Публикувано на 05.12.2022 г.

Уважаеми ученици и родители,

общинския кръг на националното състезание по Компютърно моделиране ще се проведе на 03.12.2022 г. от 8:30 ч. в сградата на III ОУ"Д-р Петър Берон"-Монтана .

Всички желаещи да участват е необходимо да попълнят Декларация за информираност и съгласие до 25.11.2022 г. в канцеларията на III ОУ"Д-р Петър Берон"-Монтана

Регламент на състезанието ТУК

Протоколи на явилите се и резултатите им на общинския кръг на НС по компютърно моделиране - III клас ТУК

Протоколи на явилите се и резултатите им на общинския кръг на НС по компютърно моделиране - IV клас ТУК

Протоколи на класиралите се за областен кръг на НС по компютърно моделиране - III клас ТУК

Протоколи на явилите се и резултатите им на общинския кръг на НС по компютърно моделиране - IV клас ТУК

Публикувано на 08.12.2022 г.

Заповед № РД09-5451/ 26.10.2022 за изменение на Заповед № РД09-4059/ 30.08.2022 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2022 – 2023 година (публ. 31.10.2022 г., актуализирана с електронно четима на 02.11.2022 г.)

Публикувано на 02.11.2022 г.

Заповед № РД09-4059/ 30.08.2022 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади,  на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2022 – 2023 година (публ. 02.09.2022 г.)

 

Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици за ученици от V до XII клас, утвърдени със Заповед № РД-09-838/05.10.2022 г. на министъра на младежта и спорта (публ. 17.10.2022 г.)

 

Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система, утвърдени със Заповед № РД-09-837 от 04.10.2022 г. на министъра на младежта и спорта (публ. 17.10.2022 г.)

Публикувано на 17.10.2022 г.

 

Уважаеми ученици и родители,

областния кръг на националното състезание по изобразително изкуство "Лаборатория за изкуство" ще се проведе на 16.04.2022 г. от 9:00 ч.

Публикувано на 03.04.2022 г.

Уважаеми ученици и родители,

Националното математическо състезание "Европейско кенгуру" ще се 17.03.2022 г. от 12:00 ч.

Регламент на състезанието ТУК

Публикувано на 28.02.2022 г.

Уважаеми ученици и родители,

общинския кръг на националното състезание по изобразително изкуство "Лаборатория за изкуство" ще се проведе на 05.03.2022 г. от 9:00 ч.

Регламент на състезанието ТУК

Публикувано на 28.02.2022 г.

Уважаеми ученици и родители,

общинския кръг на националната олимпиада по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ще се проведе на 24.01.2022 г. от 10:00 ч.

Публикувано на 11.01.2022 г.

Уважаеми ученици и родители,

общинския кръг на националната олимпиада по ЗНАМ И МОГА заучениците от IV клас ще се проведе на 22.01.2022 г. от 9:00 ч.

Публикувано на 11.01.2022 г.

 

Уважаеми ученици и родители,

общинския кръг на националната олимпиада по ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ще се проведе на 19.01.2022 г. от 11:00 ч.

Публикувано на 10.01.2022 г.

Уважаеми ученици и родители,

общинския кръг на националната олимпиада по МАТЕМАТИКА за възрастовите групи IV, V, VI и VII клас ще се проведе на 15.01.2022 г. от 9:00 ч.

Публикувано на 06.01.2022 г.

Уважаеми ученици и родители,

Общинския кръг на Националната олимпиада по история и цивилизации в III ОУ "Д-р Петър Берон" - Монтана ще се проведе на 12.01.2022 г. от 11:00 ч. в комп. кабинет 1.

Публикувано на 04.01.2022 г.

Със Заповед № РД-13-258/06.02.2021 г. на директора на III ОУ "Д-р Петър Берон" - Монтана са утвърдени графици за провеждане на общинския кръг на националните ученически олимпиади през учебната 2021/2022 г. в училището, както следва:

Ученическа олимпиада Класове Време на провеждане
Български език и литература V, VI, VII

24.01.2022 г.

Начало: 10:00 ч.

Математика V, VI

15.01.2022 г.

Начало: 9:00 ч.

История и цивилизации V, VI, VII

12.01.2022 г.

Начало: 11:00 ч.

География и икономика V, VI, VII

19.01.2022 г.

Начало: 11:00 ч.

Публикувано на 06.12.2021 г.

 

Декларация за информираност и съгласие ТУК