ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ

УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

 

 

 

ПРОТОКОЛ

на класираните учениците и техните резултати от национално състезание по Изобразително изкуство - "Лаборатория за изкуство" Областен кръг

ТУК

 

ПРОТОКОЛ

на явилите се учениците и техните резултати от национално състезание по Изобразително изкуство - "Лаборатория за изкуство" Областен кръг

ТУК

Публикувано на 01.04.2024 г.

Отговори на задачите от Европейско кенгуру - 2024 г.

ТУК

Публикувано на 21.03.2024 г.

Уважаеми ученици от IV клас и родители,

на 30.03.2024 г. от 09:00 ч. ще се проведе Пролетно математическо състезание за ученици IV клас.

За училище координатор на състезанието за учебната 2023/2024 г. за област Монтана е определено ПМПГ"Св.Климент Охридски"-Монтана.

За участие в състезанието родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика , в срок до 10 работни дни преди състезателния ден подава до директора на училището , в което си обучава, заявление за участие и декларация за информираност и съгласие (по образец).

Регламент на състезанието ТУК

Заявление за участие и декларация за информираност и съгласие се подава при класния ръководител.

Публикувано на 11.03.2024 г.

ПРОТОКОЛ

на класираните учениците и техните резултати от национално състезание по компютърно моделиране областен кръг III клас ТУК

 

ПРОТОКОЛ

на явилите се учениците и техните резултати от национално състезание по компютърно моделиране областен кръг III клас ТУК

 

ПРОТОКОЛ

на класираните учениците и техните резултати от национално състезание по компютърно моделиране областен кръг IV клас ТУК

ПРОТОКОЛ

на явилите се ученици и техните резултати от национално състезание по компютърно моделиране областен кръг IV клас ТУК

Публикувано на 23.02.2024 г.

Заповед № РД09-3142/ 13.10.2023 г. за изменение на Заповед с № РД09-2049/ 28.08.2023 г. за утвърждаване на  графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2023 – 2024 година (публ. 13.10.2023 г.)

Публикувано на 13.10.2023 г.

 

Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици с  увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на ЦНС през учебната 2023-2024 година, утвърдени със Заповед № РД-09-640/14.09.2023 г. на министъра на младежта и спорта (публ. 18.09.2023 г.) 

Публикувано на 18.09-2023 г.

 

Заповед № РД09-2049/28.08.2023 г. за определяне на графици за провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2023/2024 година (публ. 01.09.2023 г.)

Публикувано на 01.09.2023 г.