НАСТОЯТЕЛСТВО

към ІІІ ОУ "Д-р Петър Берон" - Монтана

 

Председател: Иво Гигов

Членове:

1.Ива Вачкова

2.Максим Спасов

3.Божана Божкова

4.Бисерка Пелова

 

 

 

 

 

  

 

РЪКОВОДСТВО

УЧИТЕЛИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

ОБУЧЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ

БЮДЖЕТ

ДЛЗЛД

СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

УЧИЛИЩЕТО ДНЕС

ИСТОРИЯ

ПАТРОН