НАСТОЯТЕЛСТВО

към ІІІ ОУ "Д-р Петър Берон" - Монтана

учебна 2016/2017 година

 

Председател: Иво Гигов

Членове:

  1. Ива Вачкова
  2. Максим Спасов
  3. Божана Божкова
  4. Бисерка Пелова