АДВОКАТ РАДОСТИНА ЧЕРНЕВА

гр. Монтана

ул. Антим І 4, ет. 1, офис 2

тел. 0888704663

e-mail: pro_leji@yahoo.com

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
относно обработката и администрирането на лични данни от страна на
Трето основно училище „Д-р Петър Берон“ – Монтана,

съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) ТУК

 

 РЪКОВОДСТВО

УЧИТЕЛИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

ОБУЧЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ

БЮДЖЕТ

ДЛЗЛД

СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

УЧИЛИЩЕТО ДНЕС

ИСТОРИЯ

ПАТРОН