Учебна 2017/2018 година

"ТВОЯТ ЧАС"

Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) - ФАЗА 1" по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 - 2020 г. 

І. Групи за занимания по интереси и ръководители по проект "Твоят час":

1. Приятели на словото, ръководител Марияна Петрова

2. Сръчни ръчички, ръководител Силвия Иванова

3. Работилничка за таланти, ръковоител Иванина Сибинова

4. Прозорче към Европа, ръководител Мария Илиева

5. Компютърно моделиране, ръководител Мартен Калеев

6. Горд съм, че съм българин, ръководител Галина Иванова

7. Езикът на изкуството, ръководител Виктория Михайлова

8. Футбол, ръководител Пламен Аспарухов

9. Баскетбол, ръководител Тодор Петров

10. По пътя на коприната, ръководител Христина Кръстева

11. До Китай и назад, ръководител Христина Кръстева

12. В света на английския език, ръководител Анета Миланова

ІІ. Групи по занимания на деца с обучителни трудности по проект "Твоят час":

1. Уча се да пиша вярно, ръководител Ренета Славейкова

2. Четем и пишем вярно, ръководител Ирина Людмилова

3. Знайковци по математика, ръководител Радостина Александрова

4. Математика за всеки, ръководител Людмила Крумова

5. Математиката - лесна и интересна, ръководител Светла Цолова

6. И аз мога, ръководител Соферинка Христова

 

Вход към електронна платформа