ГОТОВИ ЛИ СМЕ ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА?

 
 

 

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа, утвърдени със Заповед № РД09-4756/30.11.2021 г., изм. със Заповед № РД09-4814/03.12.2021 г. в Раздел I (публ. 14.12.2021 г.)

Как да поставяме и отстраняваме личните предпазни средства - листовка


Как правилно да си мием ръцете


 
 
 


   

Публикувано на 16.09.2022 г.