ГОТОВИ ЛИ СМЕ ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА?

 
 

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата през учебната 2021-2022 година (публ. 08.09.2021 г.)

Как да поставяме и отстраняваме личните предпазни средства - листовка


Как правилно да си мием ръцете


 
 
 


   

Добрата хигиена и здравословното хранене - фактор за нашето здраве! Играта и обучението са част от детския дневен ред, но понякога се налага да им напомняме да се грижат за личната си хигиена и храненето си. Това е от съществено значение за тяхното здраве, самочувствие и взаимоотношения! Но това не означава, че трябва да е скучно... Днес гост във ІІ А клас и VII Г клас бе училищния медицински специалист - г-жа Красина Димитрова. По много интересен начин тя показа на учениците защо е важно да се хранят здравословно и да спазват лична хигиена, особено в момент на сложна епидемична обстановка. Запозна ги с пирамидата за здравословно хранене, ползите от плодовете и зеленчуците, и им показа как точно да измиват ръцете си! Своята благодарност учениците изразиха с активност и .... пъстри букети!


Урокът е част от серия здравни беседи в часа на класа, които ще се проведат постепенно във всички класове I – VII клас на теми засягащи: грип, настинка, COVID-19 и как да се предпазват учениците от тях.

Публикувано на 12.11.2020 г.