Коронавирус (COVID-19): Какво трябва да знаят родителите

Как да предпазим децата и себе си

 

ГОТОВИ ЛИ СМЕ ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА?

 
 

Как да поставяме и отстраняваме личните предпазни средства - листовка


Как правилно да си мием ръцете