Проект "Подкрепа за успех" BG05M2OP001-2.011-0001

график на дейностите по групи за периода юни-септември 2019 г.

 

Програма и график на допълнителното обучение по Български език и литература на група с ученици от пети  клас с ръководител г-жа Я. Георгиева ТУК


Програма и график на допълнителното обучение по Български език и литература на група с ученици от шести клас с ръководител г-жа Е. Въжарова ТУК

Програма и график на допълнителното обучение по Математика на група с ученици от шести клас с ръководител г-жа С. Цолова ТУК


Програма и график на допълнителното обучение по Български език и литература на група с ученици от седми клас с ръководител г-жа В. Найденова ТУК

 

Учебна 2017/2018 година

"ТВОЯТ ЧАС"

Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) - ФАЗА 1" по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 - 2020 г. 

І. Групи за занимания по интереси и ръководители по проект "Твоят час":

1. Приятели на словото, ръководител Марияна Петрова

2. Сръчни ръчички, ръководител Силвия Иванова

3. Работилничка за таланти, ръковоител Иванина Сибинова

4. Прозорче към Европа, ръководител Мария Илиева

5. Компютърно моделиране, ръководител Мартен Калеев

6. Горд съм, че съм българин, ръководител Галина Иванова

7. Езикът на изкуството, ръководител Виктория Михайлова

8. Футбол, ръководител Пламен Аспарухов

9. Баскетбол, ръководител Тодор Петров

10. По пътя на коприната, ръководител Христина Кръстева

11. До Китай и назад, ръководител Христина Кръстева

12. В света на английския език, ръководител Анета Миланова

ІІ. Групи по занимания на деца с обучителни трудности по проект "Твоят час":

1. Уча се да пиша вярно, ръководител Ренета Славейкова

2. Четем и пишем вярно, ръководител Ирина Людмилова

3. Знайковци по математика, ръководител Радостина Александрова

4. Математика за всеки, ръководител Людмила Крумова

5. Математиката - лесна и интересна, ръководител Светла Цолова

6. И аз мога, ръководител Соферинка Христова

 

Вход към електронна платформа

Учебна 2016/2017 година

"ТВОЯТ ЧАС"

Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) - ФАЗА 1" по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 - 2020 г. 

 

Учебна 2013/2014 година

Национални програми и проекти

 • Проект ВG051РО00-4.1.07 „Включващо обучение“ се осъществява от МОМН чрез Оперативна програма „ Развитие  на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Целта му е да се осигури подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на образователната система с оглед осъществяване на включващо обучение;
 • Национална програма ИКТ в училище;
 • Национална програма "Грижа за всяко дете", схема "Училищен плод";
 • Национална програма "Училището - територия на учениците", модул "Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап";
 • Национална програма "На училище без отсъствия", мярка "Без свободен час";
 • Национална кампания "Участвам и променям";
 • Проект УСПЕХ

BG 051РО001 – 4.2.05 «ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА»

У
чилище за
Себеутвърждаване и
Подготовка към
Европейски
Хоризонти
(У С П Е Х )

ГАЛЕРИЯ

 1. Клуб "Еко-раничка", ръководител г-жа Ягодинка Арсова;
 2. Клуб "Приказен свят ", ръководител г-жа Ренета Славейкова;
 3. Клуб "Приятели на словото", с ръководител г-жа Марияна Петрова;
 4. Секция "Футбол", ръководител г-н Пламен Аспарухов;
 5. Клуб "Забавен английски", с ръководител г-жа Анета Миланова ;
 6. Клуб "Млад конструктор", с ръководител г-жа Росица Вълчарова;
 7. Клуб "България - единствена и неповторима ", ръководител г-жа Галина Иванова;
 8. Клуб "Еко-раница", ръководител г-жа Ягодинка Арсова;
 9. Клуб "Трудният диалог в училище", с ръководител г-жа Татяна Михайлова;
 10. Клуб "Творчеството на боичките ", ръководител г-жаМариана Димитрова ;
 11. Клуб "Красотата на българската шевица ", ръководител г-жа Цветана Бойчева;
 12. Клуб "Общуване чрез танца", ръководител г-жа Ина Лозанова;
 13. Клуб "Моите вълшебни ръце ", ръководител г-жа Силвия Иванова.

 

 

Учебна 2012/2013 година

 • Проект УСПЕХ

BG 051РО001 – 4.2.05 «ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА»

У
чилище за
Себеутвърждаване и
Подготовка към
Европейски
Хоризонти
(У С П Е Х )

 1. Клуб "Общуване чрез танца", ръководител г-жа Ина Лозанова;
 2. Клуб "Творчеството на боичките", ръководител г-жа Мариана Димитрова;
 3. Клуб "Млад конструктор", ръководител г-жа Росица Вълчарова;
 4. Клуб "Моите вълшебни ръце", ръководител г-жа Сашка Нацова;
 5. Клуб "Трудният диалог в училище", ръководител г-жа Татяна Михайлова;
 6. Клуб "Приказен свят", ръководител г-жа Рени Славейкова;
 7. Секция "Футбол", ръководител г-н Пламен Аспарухов;
 8. Секция "Спортна секция", ръководител г-жа Ели Драгиева;
 9. Клуб "Приятели на словото", ръководител г-жа Марияна Петрова;
 10. Клуб "Празници, традиции и обичаи", ръководител г-жа Валерия Димитрова;
 11. Студио "Здравей, Реклама!", ръководител г-жа Людмила Крумова;
 12. Клуб "Разходка в миналото и настоящето на Европа", ръководител г-жа Галина Иванова;
 13. Клуб "Еко-раница", ръководител г-жа Ягодинка Арсова;
 14. Ателие "Посланията на българската шевица", ръководител г-жа Цветана Бойчева;
 15. Клуб "Млад приложник", ръководител г-жа Светла Цолова;
 16. Клуб "Обичам природата, живея здравословно и активно", ръководител г-жа Ива Вачкова;
 17. Клуб "Приложно колоездене", ръководител г-н Тодор Петров;
 18. Клуб "Скаутски лагер", ръководител г-н Тодор Петров;
 19. Клуб "Четем, пишем и говорим на Английски език", ръководител г-жа Нина Иванова.

2011/2012 година

Проект "УСПЕХ" 

Галерия

ІІІ ОУ "Д-р Петър Берон" - Монтана участва с 18 клуба по интереси:

 • Клуб "Математика в приказки" с ръководител г-жа Даниела Иванова. Участват ученици от ІV клас.
 • Клуб "Млад приложник" с ръководител г-жа Свежа Димитрова. Участват ученици от V клас.
 • Клуб "Приказен свят" с ръководител г-жа Рени Славейкова. Участват ученици от ІV клас.
 • Скаутски здравен лагер с ръководител г-н Тодор Петров. Участват ученици от V - VІ клас.
 • Колективни и индивидуални игри с ръководител г-жа Ели Драгиева. Участват ученици от ІІІ клас.
 • Клуб "Екология - разходки и запознаване с природата" с ръководител г-жа Ива Вачкова. Участват ученици от VІ - VІІ клас.
 • Клуб "Млад журналист" с ръководител г-жа Ваня Найденова. Участват ученици от V клас.
 • Клуб "Аз, фотографът" с ръководител г-жа Светла Цолова. Участват ученици V - VІІІ клас.
 • Евроклуб с ръководител г-н Тодор Петров. Участват ученици ІІІ - ІV клас.
 • Клуб "Млад конструктор" с ръководил г-жа Росица Вълчарова. Участват ученици от ІІІ клас.
 • Клуб "България - единствена и неповторима" с ръководител г-жа Галина Иванова. Участват ученици от V - VІ клас.
 • Клуб "Успешно поведение на младата дама и младия господин" с ръководител г-жа Марияна Петрова. Участват ученици от І клас.
 • Клуб "Трудния диалог в училище" с ръководител г-жа Татяна Михайлова. Участват ученици от V - VІІІ клас.
 • Клуб "Творчеството на боичките" с ръководител г-жа Мариана Димитрова. Участват ученици от І клас.
 • Клуб "Послания на българската шевица" с ръководител г-жа Цецка Бойчева. Участват ученици от ІV - VІІІ клас.
 • Клуб "Силата на ритмите" с ръководител г-н Лило Лилов. Участват ученици от V - VІІІ клас.
 • Студио "Артстудио" с ръководител г-жа Силвия Иванова. Участват ученици от ІІ клас.
 • Студио "Мултимедийна работилница" с ръководител г-жа Людмила Крумова. Участват ученици от VІІ клас.

Национална програма "С грижа за всяко дете"

 В рамките на проект "ИКТ в образованието" на МОМН - внедряване на "Електрони дневници".
Училищен плод - Кампания „Училищен плод” 2011/2012

2009/2010  и 2010/2011 учебни години:

• Програма "Училището - територия на учениците"
• Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
    - Модул ИКТ в образованието;
    - Проект "Школа за личности".
• Национална програма "Спорт и здраве" - ПМС 129;
• Национална програма "По-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст";
• Национална програма ИКТ в училище.
• Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа" за 2011 г. - "Без свободен час"