Публикувано на 12.01.2024 г.

Месечен Отчет_30_09.2023 Г.  (Публикувано на 04.10.2023 г.)

Отчет СЕС_30_092023 Г.  (Публикувано на 04.10.2023 г.)

 

Бюджет-2023 г. (Публикуван на 04.10.2023 г.)

 

 

Месечен Отчет_30_06.2023 Г.  (Публикувано на 06.07.2023 г.)

Отчет СЕС_30_06.2023 Г.  (Публикувано на 06.07.2023 г.)

 Месечен Отчет_31_03.2023 Г. (Публикувано на 06.04.2023 г.)

Отчет СЕС_31_03.2023 Г. (Публикувано на 06.04.2023 г.)

 

Месечен Отчет_31_12.2022 Г. (Публикувано на 05.01.2023 г.)

Отчет СЕС_31_12.2022 Г.(Публикувано на 05.01.2023 г.)

 

Месечен Отчет_30_09.2022 Г. (Публикувано на 05.10.2022 г.)

Отчет СЕС_30_09.2022 Г.(Публикувано на 05.10.2022 г.)

 

Месечен Отчет_30_06.2022 г. (Публикувано на 04.07.2022 г.)

Отчет СЕС_30_06.2022 г.(Публикувано на 04.07.2022 г.)

 

Бюджет_2022 г. (Публикувано на 13.04.2022 г.)

................................................................

Месечен Отчет_03.2022 г. (Публикувано на 04.04.2022 г.)
Отчет СЕС_03.2022 г. (Публикувано на 04.04.2022 г.)

 

Месечен Отчет_12.2021 г. (Публикувано на 10.01.2022 г.)
Отчет СЕС_12.2021 г. (Публикувано на 10.01.2022 г.)

..........................................................................................

Месечен Отчет_09.2021 г. (Публикувано на 06.09.2021 г.)

Отчет СЕС_09.2021 г. (Публикувано на 06.09.2021 г.)

 

Месечен Отчет_09.2021 г. (Публикувано на 06.09.2021 г.)

Отчет СЕС_09.2021 г. (Публикувано на 06.09.2021 г.)

......................................................................................

Месечен Отчет_06.2021 г. (Публикувано на 05.07.2021 г.)
Отчет СЕС_06.2021 г. (Публикувано на 05.07.2021 г.)

........................................................................................................

Месечен отчет_03.2021 г. (Публикувано на 07.04.2021 г.)

Отчет СЕС_03.2021 г. (Публикувано на 07.04.2021 г.)

....................................................................................

Бюджет 2021 г. (публикувано на 02.03.2021 г.)

......................................................................................

Месечен отчет_12.2020 г. (публикувано на 10.01.2021 г.)
Отчет СЕС_12.2020 г. (публикувано на 10.101.2021 г.)

 

Месечен отчет_09.2020 г. (публикувано на 09.10.2020 г.)
Отчет СЕС_09.2020 г. (публикувано на 09.10.2020 г.)

..........................................................................................

Месечен отчет_06.2020 (публикувано на 03.07.2020 г.)
Отчет СЕС_06.2020 (публикувано на 03.07.2020 г.)

.........................................................................................

Пояснения към месечен отчет_03.2020 (публикувано на 29.04.2020 г.)

Месечен отчет_03.2020 (публикувано на 02.04.2020 г.)

Отчет по проект Подкрепа за успех_03.2020 (публикувано на 02.04.2020 г.)

............................................................................................

Бюджет 2020 г. (публикувано на 04.03.2020 г.)

...........................................................................................

Месечен отчет_12.2019 (публикувано на 08.01.2020 г.)

Отчет по проект Подкрепа за успех_12.2019 (публикувано на 08.01.2020 г.)

........................................................................................

Месечен отчет_09.2019 (публикувано на 11.11.2019 г.)

Отчет по проект "Подкрепа за успех"_09.2019 г. (публикувано на 11.11.2019 г.)

..........................................................................................

Месечен отчет_06.2019 г. (публикувано на 02.07.2019 г.)

Отчет по проект "Подкрепа за успех"_06.2019 г. (публикувано на 02.07.2019 г.)

..............................................................................................

Месечен отчет_03.2019 г. (публикувано на 02.04.2019 г.)

...........................................................................................

БЮДЖЕТ 2019 г. (публикувано на 25.02.2019 г.)

...........................................................................................

 

..........................................................................................

 

 

 

 

 

 РЪКОВОДСТВО

УЧИТЕЛИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

ОБУЧЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ

БЮДЖЕТ

ДЛЗЛД

СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

УЧИЛИЩЕТО ДНЕС

ИСТОРИЯ

ПАТРОН