Месечен Отчет_31_12.2022 г. (Публикувано на 05.01.2023 г.)

Отчет СЕС_31_12.2022 г.(Публикувано на 05.01.2023 г.)

 

 

Месечен Отчет_30_09.2022 г. (Публикувано на 05.10.2022 г.)

Отчет СЕС_30_09.2022 г.(Публикувано на 05.10.2022 г.)

 

Месечен Отчет_30_06.2022 г. (Публикувано на 04.07.2022 г.)

Отчет СЕС_30_06.2022 г.(Публикувано на 04.07.2022 г.)

...................................................................

Бюджет_2022 г. (Публикувано на 13.04.2022 г.)

................................................................

Месечен Отчет_03.2022 г. (Публикувано на 04.04.2022 г.)
Отчет СЕС_03.2022 г. (Публикувано на 04.04.2022 г.)

....................................................................

Месечен Отчет_12.2021 г. (Публикувано на 10.01.2022 г.)
Отчет СЕС_12.2021 г. (Публикувано на 10.01.2022 г.)

..........................................................................................

Месечен Отчет_09.2021 г. (Публикувано на 06.09.2021 г.)

Отчет СЕС_09.2021 г. (Публикувано на 06.09.2021 г.)

 

Месечен Отчет_09.2021 г. (Публикувано на 06.09.2021 г.)

Отчет СЕС_09.2021 г. (Публикувано на 06.09.2021 г.)

......................................................................................

Месечен Отчет_06.2021 г. (Публикувано на 05.07.2021 г.)
Отчет СЕС_06.2021 г. (Публикувано на 05.07.2021 г.)

........................................................................................................

Месечен отчет_03.2021 г. (Публикувано на 07.04.2021 г.)

Отчет СЕС_03.2021 г. (Публикувано на 07.04.2021 г.)

....................................................................................

Бюджет 2021 г. (публикувано на 02.03.2021 г.)

......................................................................................

Месечен отчет_12.2020 г. (публикувано на 10.01.2021 г.)
Отчет СЕС_12.2020 г. (публикувано на 10.101.2021 г.)

 

Месечен отчет_09.2020 г. (публикувано на 09.10.2020 г.)
Отчет СЕС_09.2020 г. (публикувано на 09.10.2020 г.)

..........................................................................................

Месечен отчет_06.2020 (публикувано на 03.07.2020 г.)
Отчет СЕС_06.2020 (публикувано на 03.07.2020 г.)

.........................................................................................

Пояснения към месечен отчет_03.2020 (публикувано на 29.04.2020 г.)

Месечен отчет_03.2020 (публикувано на 02.04.2020 г.)

Отчет по проект Подкрепа за успех_03.2020 (публикувано на 02.04.2020 г.)

............................................................................................

Бюджет 2020 г. (публикувано на 04.03.2020 г.)

...........................................................................................

Месечен отчет_12.2019 (публикувано на 08.01.2020 г.)

Отчет по проект Подкрепа за успех_12.2019 (публикувано на 08.01.2020 г.)

........................................................................................

Месечен отчет_09.2019 (публикувано на 11.11.2019 г.)

Отчет по проект "Подкрепа за успех"_09.2019 г. (публикувано на 11.11.2019 г.)

..........................................................................................

Месечен отчет_06.2019 г. (публикувано на 02.07.2019 г.)

Отчет по проект "Подкрепа за успех"_06.2019 г. (публикувано на 02.07.2019 г.)

..............................................................................................

Месечен отчет_03.2019 г. (публикувано на 02.04.2019 г.)

...........................................................................................

БЮДЖЕТ 2019 г. (публикувано на 25.02.2019 г.)

...........................................................................................

Месечен отчет_12.2018 (публикувано на 11.01.2019 г.)

СЕС-КСФ_12.2018 (публикувано на 11.01.2019 г.)

..........................................................................................

Месечен отчет_09.2018 (публикувано на 16.10.2018 г.)

СЕС-КСФ_09.2018 (публикувано на 16.10.2018 г.)

..........................................................................................

Месечен отчет_06.2018 (публикувано на 27.07.2018 г.)

СЕС-КСФ_06.2018 (публикувано на 27.07.2018 г.)

..........................................................................................

Месечен отчет_03.2018 (публикувано на 16.04.2018 г.)

 

 0 Месечен отчет_12.17 (публикувано на 05.01.2018 г.)

СЕС_ПРДЛР_12.17 (публикувано на 05.01.2018 г.)

СЕС_Твоят час_12.17 (публикувано на 05.01.2018 г.)

СЕС_Школа за личности_12.17 (публикувано на 05.01.2018 г.)

..........................................................................................

Месечен отчет_09.17 (публикувано на 06.11.2017 г.)

СЕС_ПРДЛР_09.17 (публикувано на 06.11.2017 г.)

СЕС_Твоят час_09.17 (публикувано на 06.11.2017 г.)

СЕС_Школа за личности_09.17 (публикувано на 06.11.2017 г.)

.............................................................................................

Месечен отчет_06.17 (публикувано на 10.07.2017 г.)

СЕС_ПРДЛР_06.17 (публикувано на 10.07.2017 г.)

СЕС_Твоят час_06.17 (публикувано на 10.07.2017 г.)

СЕС_Школа за личности_06.17 (публикувано на 10.07.2017 г.)

..........................................................................................

Месечен отчет_03.17 (публикувано на 06.04.2017 г.)

СЕС_ПРДЛР_03.17 (публикувано на 06.04.2017 г.)

СЕС_Твоят час_03.17 (публикувано на 06.04.2017 г.)

СЕС_Школа за личности_03.17 (публикувано на 06.04.2017 г.)

............................................................................................

БЮДЖЕТ-2017 г. (публикувано на 02.03.2017г.)

.............................................................................................

Отчет декември 2016 г. (публикувано на 19.01.2017 г.)
СЕС_ВО_12.16 г. (публикувано на 19.01.2017 г.)
СЕС_ПРДЛР_12.16 г. (публикувано на 19.01.2017 г.)
СЕС_Твоят час_12.16 г. (публикувано на 19.01.2017 г.)
СЕС_Школа за личности_12.16г. (публикувано на 19.01.2017 г.)

...........................................................................................

Отчет септември 2016 г. (публикувано на 07.10.2016 г.)
СЕС_ВО_09.16 г. (публикувано на 07.10.2016 г.)
СЕС_ПРДЛР_09.16 г. (публикувано на 07.10.2016 г.)
СЕС_Школа за личности_09.16 г (публикувано на 07.10.2016 г.)

............................................................................................

Отчет Юни 2016 (публикувано на 08.07.2016 г.)

СЕС_ВО_06.16 (публикувано на 08.07.2016 г.)

СЕС_ПРДЛР-06.2016 (Публикувано на 08.07.2016 г.)

СЕС_Школа за личности- 06.2016 (Публикувано на 08.07.2016 г.)

..............................................................................................

Отчет Март 2016 (Публикувано на 28.04.2016 г.)

СЕС_ПРДЛР-03.2016 (Публикувано на 28.04.2016 г.)

СЕС_Школа за личности- 03.2016 (Публикувано на 28.04.2016 г.)

...................................................................................................

Бюджет_2016 (Публикувано на 22.02.2016 г.)

Отчет Декември 2015 (Публикувано на 28.01.2016 г.)

Отчет Септември 2015

Отчет Юни 2015

Отчет Март 2015

Бюджет_2015

 

 

 РЪКОВОДСТВО

УЧИТЕЛИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

ОБУЧЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ

БЮДЖЕТ

ДЛЗЛД

УЧИЛИЩЕТО ДНЕС

ИСТОРИЯ

ПАТРОН