Силвия Атанасова
Главен счетоводител
тел. 096 303 307
, GSM 0879 531 871

Диана Първанова
Касиер - домакин
тел. 096 303 307

Ваня Еленкова Иванова
Секретар
тел. 096 303 307

                              
Красина Цветанова Димитрова-Асенова
медицинско лице
тел. 096 303 307

 

 

 

 

 

  

 

РЪКОВОДСТВО

УЧИТЕЛИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

ОБУЧЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ

БЮДЖЕТ

ДЛЗЛД

УЧИЛИЩЕТО ДНЕС

ИСТОРИЯ

ПАТРОН