Силвия Атанасова
Главен счетоводител
тел. 096 303 307
, GSM 0879 531 871

Диана Първанова
Касиер - домакин
тел. 096 303 307

Ваня Еленкова Иванова
Секретар
тел. 096 303 307

                              
Красина Димитрова
медицинско лице
тел. 096 303 307

 

 

 

 

 

  

 

РЪКОВОДСТВО

УЧИТЕЛИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

ОБУЧЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ

БЮДЖЕТ

ДЛЗЛД

СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

УЧИЛИЩЕТО ДНЕС

ИСТОРИЯ

ПАТРОН