Силвия Атанасова
Главен счетоводител
тел. 096 303 307
, GSM 0879 531 871

Диана Първанова
Касиер - домакин
тел. 096 303 307

Ваня Еленкова Иванова
Секретар
тел. 096 303 307

                              
Маргарита Младенова
медицински фелдшер
тел. 096 303 307